Církve ve Zlíně

Přehled křesťanských církví ve Zlíně

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV - klášterní budova Regina, Divadelní 3242/6
Bohoslužby: neděle 16.00 - modlitební shromáždění, 17.00 - bohoslužby
Kontaktní adresa:
Petr Fiurášek, pastor
SNP 1189, 765 02 Otrokovice
tel. 739 524 822
e-mail: aczl@volny.cz, http://www.aczlin.cz/

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ - Hluboká 1343/27
Bohoslužby: neděle 9.30, středa 18.30 - výklad Písma, pátek 18.00 - mládež
Kontaktní adresa: Mgr. Marek Titěra, MDiv., kazatel
Hluboká 1343/27, 760 01 Zlín 1
tel. 577 018 831
e-mail: marektitera@hotmail.com

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE - modlitebna, Tyršova 1108, Zlín-Malenovice
Bohoslužby: sobota 9.00
Kontaktní adresa:
Martin Žůrek, B.Th., kazatel
Tyršova 1108, 763 02 Zlín 4
tel. 577 106 278, 775 789 038
e-mail: ma.zu@centrum.cz, http://www.casd.cz/zlin

Evangelický kostel ve ZlíněCÍRKEV BRATRSKÁ - evangelický kostel, Štefánikova ul. 3018
Bohoslužby: neděle 10.45, úterý 18.00 - biblická hodina v klášterní budově Regina (Divadelní ulice č. 6), pátek 16 - 18 hod. setkání dorostu v klášterní budově Regina, pátek 18.30 - mládež v klášterní budově Regina Kontaktní adresa: Pavel Škrobák, kazatel
Okružní 4551/17, 760 05 Zlín 5
tel. 577 240 356, 737 407 623
e-mail: zlin@cb.cz, pavel.skrobak@cb.cz

Evangelický kostel ve Zlíně CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ - evangelický kostel, Štefánikova ul. 3018
Bohoslužby: neděle 8.00
Biblické hodiny: pondělí 18.00 – farní domek
Adresa:
Štefánikova 6305, 760 01 Zlín
tel. 577 439 597
Farář: PaedDr. Zdeněk Kovalčík
tel. 737 475 945
noccsh.kov@seznam.cz
www.ccshzlin.cz
Ve Zlíně bydlí:
ThMgr. Zdeněk Svoboda, emeritní farář Česká 4753, 760 05 Zlín 5
tel. 571 151 644
MgA. Radana Váňová, jáhenka
Prostřední 6877, 760 01 Zlín 1
tel. 577 225 317

CÍRKEV KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ - Dům kultury Zlín (nyní Flip), první patro, červený salonek
Bohoslužby: neděle 9.30
Kontaktní adresa:
Ing. Karel Adamík, vedoucí sboru
Budovatelská 4811, 760 05 Zlín 5
tel. 571 161 360, 777 615 800
e-mail: kasoa@volny.cz, http//www.kszlin.cz

CÍRKEV REFORMOVANÁ - budova Business Line, 4. patro, Lorencova 3791
Bohoslužby:
neděle 10.30 Kontaktní adresa:
René Drápala, MDiv., kazatel
Mladotická 729, 763 21 Slavičín 1
tel. 736 720 687

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve ZlíněFarní kostel sv. Filipa a Jakuba
Bohoslužby: neděle - mše svatá: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.30, všední dny - 6.30, 18.30 (kromě úterý)
Kontaktní adresa:
P. Ivan Fišar, farář, děkan
Sadová 149, 760 01 Zlín 1
tel. 577 210 022, 603 844 331
e-mail: ivan.fisar@post.cz
Ve farnosti působí další kněží:
P. Petr Polívka, Dipl.-Theol. Univ. ISch, kaplan,
P. Mgr. Jan Polák, kaplan
P. Mgr. Marek Glac, kaplan
http://www.farnostzlin.cz
Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů Farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Bohoslužby: neděle - mše svatá: 8.00, 10.00, 11.30, 20.30,
všední dny - mše svatá: úterý 18.00, středa 8.00, čtvrtek 8.00, pátek 18.00, sobota 8.00
Kontaktní adresa:
P. Mgr. Pavel Glogar, SDB, farář
Okružní 5430, 760 05 Zlín 5
tel. 577 019 682
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz
e-mail: saleklub@quick.cz, http://zlin.sdb.cz
Ve farnosti působí další kněží:
P. Mgr. Petr Kopřiva, SDB, kaplan, ředitel Salesiánského střediska mládeže
P. Mgr. Petr Boštík, SDB, kaplan

Evangelický kostel ve Zlíně ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ - evangelický kostel, Štefánikova ul. 3018
Bohoslužby: neděle 9.30, středa 17.30 - biblická hodina, biblické vyučování dětí: čtvrtek 16.30, sobota 18.00 - sdružení mládeže
www.zlin.evangnet.cz
přenos nedělních bohoslužeb na www.ccezlin.eee.cz
Kontaktní adresa:
Mgr. Petr Pivoňka, farář
Slovenská 3063, 760 01 Zlín 1
tel. 577 210 004, 739 244 720
e-mail: petrpivonka@volny.cz
Ve Zlíně bydlí: Mgr. Jiří Kabíček, emeritní farář
Obeciny VIII 3613, 760 01 Zlín 1
tel. 577 431 872, 777 580 907
e-mail: jiri.kabicek@volny.cz

KŘESŤANSKÉ SBORY - Divadelní 3242/6
Bohoslužby: neděle 9.30 - sál klášterní budova Regina, Divadelní ulice č. 6, čtvrtek 17.30 - studium Písma
Kontaktní adresa:
Samuel Húšť, starší sboru
Pod Rozhlednou 6064, 760 01 Zlín 1
tel. 577 216 411, 605 751 716
e-mail: hust@mmsoft.cz

Dům pravoslavné církve ve Zlíně-Malenovicích PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH - kaple sv. Ivana Českého, K Cihelně 198, Zlín-Malenovice (nejbližší zastávka trolejbusů "U Cihelny")
Bohoslužby: neděle 9.00 - liturgie
Kontaktní adresa:
protojerej Ing. Petr Klokočka, duchovní správce
Kamenná 2497, 760 01 Zlín 1
tel. 571 152 387, 737 744 439
e-mail: fotios@seznam.cz

Kaple Kristova VzkříšeníSTAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR - kaple Kristova Vzkříšení, Zlín-Štípa (hřbitov)
Bohoslužby: neděle 10.00
Kontaktní adresa:
PhDr. Pavel Benedikt Stránský, farář
tel. 725 611 528
e-mail: benedictus@seznam.cz, www.starokatolici.cz

Kromě uvedených 12 křesťanských církví začíná ve Zlíně působit Církev řeckokatolická. Do Zlína dojíždí farář z Olomouce a mše mají v římskokatolických kostelech.
Dále působí ve Zlíně také Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice (mormoni) a Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

Sestavil JOSEF PALA k datu 1. 11. 2008
Poslední aktualizace: 31. 1. 2012

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ - modlitebna, ulice Soudní 5259
Nedělní shromáždění: 9.15 - 11.30
Kontaktní adresa:
Ivo Janoušek, vedoucí odbočky
e-mail: Ivo.Janousek@atlas.cz


Návrat na úvodní stránku